Zarządca – właściciel ośrodka Jaśminowe Wzgórze, bądź osoba przez właściciela upoważniona do zarządzania obiektem, meldowania gości, przyjmowania wszelkich opłat oraz wystawiania rachunków.

Gość – osoba dokonująca rezerwacji, osoba wynajmująca od Zarządcy miejsca noclegowe w ośrodku Jaśminowe Wzgórze, a także wszystkie osoby towarzyszące przebywające na terenie ośrodka.

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie bądź przez e-mail, po ostatecznym ustaleniu terminu pobytu, Gość zobowiązany jest w terminie do 48h przelać zadatek zgodnie z cennikiem na rachunek bankowy Zarządcy. O wpłynięciu zadatku Gość zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. Nie przelanie pieniędzy skutkować będzie brakiem rezerwacji pobytu w danym terminie, wówczas dany termin może zostać sprzedany innej osobie.
 3. W przypadku przelania zadatku i braku możliwości przyjazdu w zarezerwowanym terminie istnieje możliwość jednorazowej zmiany daty rezerwacji o ile w wybranym przez Gościa terminie są dostępne miejsca. W przypadku kolejnego braku możliwości przyjazdu zadatek przepada na rzecz Zarządcy.
 4. Kwota pozostała po wpłacie zadatku może zostać przelana na konto Zarządcy w terminie do 5 dni roboczych przed przyjazdem, bądź też może zostać wpłacona gotówką lub kartą płatniczą w kasie ośrodka w dniu przyjazdu.
 5. W dniu przyjazdu Goście są zobowiązani dokonać meldunku u Zarządcy w biurze ośrodka, jak również wnieść opłatę za cały pobyt z góry.
 6. Goście zobowiązani są do pozostawienia apartamentów/chatki w stanie ogólnej czystości i porządku, w przypadku stwierdzenia przez Zarządcę rażących zaniedbań, zostanie doliczona opłata za dodatkowe sprzątanie w wysokości 50zł za apartament/chatkę.
 7. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną z tytułu strat wyrządzonych na rzecz Zarządcy niezależnie od tego czy zostaną one wyrządzone umyślnie, czy też nieumyślnie, a także jeśli szkody wyrządzą zwierzęta będące pod opieką Gości.
 8. W obiektach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a także papierosów elektronicznych, do tego celu zostały wyznaczone strefy oddzielne dla każdego z obiektów.
 9. Zabronione jest palenie w kominkach i piecu kaflowym paliwem innym niż to przygotowane przez Zarządcę.
 10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikające z winy dostawcy energii.
 11. Parking na posesji ośrodka jest parkingiem monitorowanym, jednakże niestrzeżonym. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie majątku Gości pozostawionego na parkingu, które nie wynikają z jego winy.
 12. Teren ośrodka jest ogrodzony i monitorowany.
 13. Zarządca udostępnia do użytku Gości miejsce na ognisko oraz dostarcza na nie drewno, za które Goście ponoszą opłatę w wysokości 50zł każdorazowo. Rozpalenie ogniska, podtrzymywanie ognia oraz dbanie o bezpieczeństwo związane z paleniem ogniska pozostaje w gestii Gości palących ognisko. Za wykorzystywanie do ogniska drewna nie wskazanego przez Zarządcę, przeznaczonego do innych celów, Goście będą zobowiązani uiścić dodatkową opłatę.
 14. Do dyspozycji Gości udostępnione są również grille węglowe, jednakże zakup węgla oraz ewentualnej rozpałki pozostaje w interesie Gości chcących z grilla skorzystać.
 15. Zarządca oddaje do dyspozycji Gości komplet kluczy do apartamentu/chatki/pokoju wraz z kluczem do narciarni. Dodatkowo bez żadnych opłat Zarządca na prośbę Gości udostępni dodatkowy komplet kluczy do każdego z obiektów. Za zgubienie/zniszczenie kluczy będzie pobierana od Gości opłata w wysokości 20zł/klucz.
 16. Na terenie ośrodka Jaśminowe Wzgórze obowiązuje segregacja odpadów na: plastik, szkło, papier, puszki oraz odpady zmieszane. Nieprzestrzeganie tych zasad skutkować będzie dodatkową opłatą za wywóz śmieci ustalaną indywidualnie przez Zarządcę.
 17. Doba hotelowa w dniu przyjazdu zaczyna się o godzinie 16:00, w dniu wyjazdu kończy się o godzinie 12:00.
 18. W ośrodku Jaśminowe Wzgórze nie jest pobierana opłata klimatyczna.
 19. Do dyspozycji gości, bez dodatkowych opłat oddana jest bezprzewodowa, sieć Wi-Fi.
 20. Zarządca rozumie, że wszyscy Goście przyjeżdżający do ośrodka Jaśminowe Wzgórze zapoznali się z treścią regulaminu i akceptują jego postanowienia.